The Recyclable Advert

The Recyclable Advert, verdens første resirkulerbare reklamefilm

Hevet pekefinger, endret atferd og grønn omstilling – det er tid for årets versjon av TRA

Et kollektivt «nei og atter nei»! Velkommen til årets versjon av TRA!

At det skal være så vanskelig å gjenvinne! Hvorfor samler vi på ting i skuffer og skap ute av syne – når vi vet så inderlig godt hvor de egentlig hører hjemme? Vi mennesker er vanedyr, og det kan være vanskelig å endre atferd. Men når vi først har fått en ny vane, tenker vi ofte: «Hvorfor har jeg ikke gjort dette før?» Med dette i bakhodet blir årets kampanje en muntert hevet pekefinger, sett gjennom barnas og fremtidige generasjoners øyne, om å endre atferd og gjøre det rette!

I Norden har vi noen av verdens beste systemer for gjenvinning av elektronikk og batterier. Der har vi gjort en god jobb! Likevel er det ikke nok. Nå må vi på en raskere og sikrere måte sørge for at brukte elektronikkprodukter og batterier får et fortsatt liv, altså at de kan gjenvinnes og gjenbrukes i et sirkulært system.

For å nå klimamålene og den grønne omstillingen må vi alle bli flinkere til å gjenvinne og gjenbruke. Det kan virke masete, men det er dessverre nødvendig. Når mange fortsatt gjør feil, må pekefingeren heves og alle midler tas i bruk for å nå målet om økt gjenvinning i alle deler av samfunnet. For vår del handler det selvfølgelig om elektronikk og batterier.

Velkommen til å delta i årets versjon av kampanjen The Recyclable Advert! Vi blander humor med en dæsj dårlig samvittighet og en frase som forhåpentlig vil følge oss i hverdagen – et enkelt «nei og atter nei».

Sammen omstiller vi oss – for en bedre og grønnere fremtid!

LAST NED EN AV FILMPAKKENE:

Financial contributors