THE RECYCLABLE ADVERT

Hvorfor en «gjenvunnet» kampanje
om gjenvinning og sirkularitet?

The Recyclable Advert er satt i gang for at vi som bransje, som forbrukere, ja som mennesker må bli bedre på å gjenvinne og gjenbruke, slik at vi kan bli sirkulære og bærekraftige. Helt enkelt å gå fra ord til handling!

For å få til det, jobber vi på flere ulike arenaer, men her fokuserer vi på den digitale biten, om hvorfor The Recyclable Advert er til, hvordan vi mener at kampanjen spiller en rolle, og hvordan den kan demonstrere hva vi er: en samlet bransje som tar et samlet ansvar!

Vi vet at vi alle kan trenge en vennskapelig dytt iblant. Det kan jo egentlig gjelde hva som helst, både ting vi utsetter, og ting vi bare «glemmer». Velkommen inn i The Recyclable Advert Dette handler om å påminne oss og forbrukerne om at vi må bryte ut av gamle vaner – vi må sammen klare å bli sirkulære, og vi må sammen kjempe for å sikre en grønn omstilling.

Vi velger å peke på eksempelet med «gullgruvene» som er gjemt bort i de tusen hjem. Vi velger å vise hvilken sløsing med ressurser det innebærer, og vi gjør det på en humoristisk og lett forståelig måte. Det blir feil å legge skylden på noen. I stedet vil vi skape en a-ha-opplevelse som forhåpentligvis får oss til å levere inn den gamle mobiltelefonen til gjenvinning neste gang, i stedet for å gjemme den i et skap.

Vi tror at jo flere vi er som sprer dette budskapet, og jo flere kanaler vår felles røst høres i, desto sterkere blir påvirkningen. Vi tror også at kampanjen viser at vi i bransjen tar initiativet og sier: «Hei, kom og gjenvinn MED oss, kom og vær en del av omstillingen sammen med oss». Vi ser at The Recyclable Advert og «International E-Waste Day» blir et felles utgangspunkt for at vi alle skal kunne vise at vi kan, at vi bryr oss, at vi er miljøbevisste, og at vi tar vårt ansvar som produsenter på største alvor.

Så bli med på The Recyclable Advert og støtt opp om vårt felles budskap: La oss alle sammen jobbe for en grønn og sirkulær fremtid! Velkommen!

FINANCIAL CONTRIBUTORS