Trinn 1

Last opp Logo

Legg til logofilen din. Godkjente formater:

– PNG

– JPG


Sjekk at bildet ikke har for mye

tomrom rundt den grafiske logotypen,
for da vil den se liten ut. Det kan du kan sjekke i trinn 3.

Hvis du i stedet vil lage en film uten bedriftens
logotype, vil avsenderen automatisk bli angitt
som The Recyclable Adverts samarbeidspartnere
(se nedenfor).

Last opp Logo Fortsett uten logo Neste >

Financial contributors