The Recyclable Advert

Kommunikasjonsplan

Fra uke 39 vil nettstedet være oppe, og da kan dere opprette og laste ned filmen deres.

På fredag i uke 41 er det International E-Waste Day og på tide å publisere filmen.

  • I uke 39 er nettstedet oppe, og dere kan opprette og laste ned filmen deres.
  • Uke 41: E-Waste Day. Publiser filmen fredag 14. oktober.