Steg 1

Ladda upp logotyp

Lägg till din logotypfil. Godkända format:
– PNG
– JPG

Kontrollera att bilden inte har för mycket

tomrum runt den grafiska logotypen, för då kommer

den se liten ut. Det kan du kan kontrollera i steg 3.

Om du istället vill göra en film utan ert företags logotyp
kommer avsändaren per automatik bli
The Recyclable Adverts samarbetspartners
(se nedan).

ladda upp logotyp Fortsätt utan logotyp nästa >

Financial contributors