The Recyclable Advert

THE RECYCLABLE ADVERT – EN GENBRUGSKAMPAGNE

The Recyclable Advert er en kampagne, som belyser en nødvendig forandring af vores relation til og håndtering af brugte elektronikprodukter. I takt med den grønne omstilling er vi nødt til at tænke mere og mere langsigtet og cirkulært. Vi er nødt til at ændre adfærd – for vores egen og kommende generationers skyld.

The Recyclable Advert bliver dermed en digital påmindelse og opmuntring fra en samlet elektronikbranche til forbrugeren om, at vi er nødt til at hjælpes ad med at nå målet: en cirkulær og grøn omstilling!

En skræmmende stor del af verdens samlede elektronikaffald forsvinder fra det, der burde være en naturlig del af dets livsproces, nemlig genanvendelse og genskabelse, som er indlysende dele af et cirkulært kredsløb! I dag er vi stadig langt fra målet, men vi er overbeviste om, at vi ved at løfte i flok kan gå hele vejen og gøre elektronikbranchen bæredygtig og cirkulær!

The Recyclable Advert – ganske enkelt en kampagne om vores fælles genbrugsansvar.