The Recyclable Advert

THE RECYCLABLE ADVERT – EN «GJENVUNNET KAMPANJE

The Recyclable Advert, en kampanje som handler om å oppnå en endring av vårt forhold til, og vår håndtering av, brukte elektronikkprodukter. I takt med den grønne omstillingen må vi tenke langsiktig og sirkulært. Det er nødvendig med en adferdsendring, både for oss selv og for kommende generasjoners skyld.

Dette gjør The Recyclable Advert til en digital påminnelse og anmodning fra en samlet elektronikkbransje til forbrukeren, med et budskap om at vi alle sammen må bidra til å nå målet: en sirkulær og grønn omstilling!

En altfor stor del av verdens totale elektronikkavfall forsvinner fra det som burde være en naturlig del av produktenes livssyklus: gjenvinning og gjenskaping. Begge deler bør være en selvfølge i et sirkulært kretsløp! Vi er langt fra det målet i dag, men vi er overbevist om at vi med forente krefter kan oppnå akkurat det: en bærekraftig og sirkulær elektronikkbransje!

The Recyclable Advert, rett og slett en kampanje om vårt felles ansvar for å gjenvinne.