THE RECYCLABLE ADVERT

Hvorfor genbruge en kampagne
om genbrug og cirkularitet?

The Recyclable Advert findes, for at vi som branche, som forbrugere og som mennesker skal blive bedre til at genbruge og genanvende. For at vi skal blive cirkulære og bæredygtige. For at vi skal gå fra ord til handling!

Vi arbejder i flere forskellige led for at opnå dette, men her og nu fokuserer vi på den digitale del, som handler om, hvorfor The Recyclable Advert findes, hvilken rolle vi mener, at kampagnen spiller, og hvordan den kan få os til at fremstå som det, vi er: en samlet branche, der tager et fælles ansvar!

Vi ved, at alle kan have brug for et venskabeligt puf en gang imellem for at få gjort det dér, som vi bliver ved med at udskyde eller bare ”glemmer”. Derfor har vi The Recyclable Advert Vores mål er at huske os selv og kunderne på, at vi skal bryde de gamle mønstre, hjælpes ad med at blive cirkulære og kæmpe for at sikre en grøn omstilling.

Det vælger vi at synliggøre ved at sætte fokus på de ”guldgruber”, som mange har liggende hjemme i skabene. Vi vælger at vise, hvilket ressoucespild det er, og vi vælger at gøre det på en humoristisk og afslappet måde. Det fungerer ikke at pege fingre. Derimod kan man skabe en aha-oplevelse, som forhåbentlig gør, at vi i stedet for at lade den gamle telefon ligge derhjemme og samle støv faktisk tager den med til genbrugsstationen, næste gang vi skal ud at handle.

Vi er overbeviste om, at jo flere vi er om at sprede dette budskab, og jo flere kanaler vi bruger til at gøre vores fælles stemme hørt, desto større bliver gennemslagskraften. Vi mener også, at kampagnen viser, at vi i branchen selv tager et initiativ og siger ”hej, kom og genbrug sammen med os, vær en del af omstillingen sammen med os”. På den måde gør vi The Recyclable Advert og International E-waste Day til et fælles produkt, hvor vi alle sammen viser, at vi kan, at vi forstår, at vi er bevidste, og at vi tager vores ansvar som producenter alvorligt.

Deltag i The Recyclable Advert, og bliv en del af vores fælles budskab: Lad os alle sammen arbejde sammen for at skabe en grøn og cirkulær fremtid! Velkommen!

FINANCIAL CONTRIBUTORS