THE RECYCLABLE ADVERT

THE RECYCLABLE ADVERT – EN ÅTERVUNNEN KAMPANJ

The Recyclable Advert; en kampanj som belyser en nödvändig förändring av vår relation till, och hantering av, förbrukade elektronikprodukter. I takt med den gröna omställningen, måste vi tänka långsiktigt och cirkulärt, en beteendeförändring krävs, för oss själva, såväl som för kommande generationers skull.

The Recyclable Advert blir således en digital påminnelse och uppmuntran från en samlad elektronikbransch, till konsumenten, med budskapet att vi alla tillsammans måste hjälpas åt för att nå målet; en cirkulär och grön omställning!

En skrämmande stor del av världens samlade elektronikavfall försvinner från vad som borde vara en naturlig del i dess levnadsprocess; återvinning och återskapande, självklara delar i ett cirkulärt kretslopp! Vi är långt ifrån det målet idag, men vi är övertygade om att vi med gemensamma krafter kan uppnå just det, en hållbar och cirkulär elektronikbransch!

The Recyclable Advert, helt enkelt en kampanj om allas vårt gemensamma återvinningsansvar.