THE RECYCLABLE ADVERT

Varför en återvunnen kampanj
om återvinning och cirkuläritet?

The Recyclable Advert, finns för att vi som bransch, som konsumenter, ja som människor, måste bli bättre på att återvinna och att återbruka, för att bli cirkulära och hållbara. Att helt enkelt gå från ord, till handling!

För att göra det arbetar vi i flera olika led, men här fokuserar vi på den digitala biten, om varför The Recyclable Advert finns, hur vi ser att kampanjen spelar roll och hur den kan visa upp oss för vad vi är: en samlad bransch som tar ett samlat ansvar!

Vi vet att vi alla kan behöva en liten vänskaplig push ibland. Det kan ju gälla egentligen vad som helst, det där vi skjuter upp, eller bara ”glömmer”. Enter, The Recyclable Advert. För här handlar det om att påminna oss och konsumenterna om att vi måste bryta gamla mönster, vi måste se till att gemensamt klara av att bli cirkulära och vi måste kämpa för att säkerställa en grön omställning.

Vi väljer att exemplifiera det med ”guldgruvorna” som många har undangömda i sina skåp i hemmet. Vi väljer att visa vilket resursslöseri som det innebär, och vi väljer att göra det på ett humoristiskt och lättsamt sätt. Att skuldbelägga är fel, men att skapa en aha-upplevelse, som förhoppningsvis gör att vi nästa gång, i stället för att gömma telefonen i ett skåp, faktiskt tar med den till återvinningen när vi handlar.

Vi tror att ju fler vi är som sprider detta budskap, ju fler kanaler som vår gemensamma röst hörs i, desto starkare blir vår påverkan. Vi tror också att kampanjen visar på ett initiativ från oss, branschen själva, där vi säger, ”hej, kom och återvinn MED oss, kom och var en del av omställningen tillsammans MED oss”. Vi ser att The Recyclable Advert och International E-waste Day blir vår gemensamma punkt, utifrån vilken vi alla visar att vi kan, att vi bryr oss, att vi är medvetna och att vi tar vårt producentansvar på största allvar.

Så, häng med på The Recyclable Advert, häng med i vårt gemensamma budskap: låt oss alla tillsammans arbeta för en grön och cirkulär framtid! Välkommen!

FINANCIAL CONTRIBUTORS